Djurens Rätt
17 November 2021

Ny undersökning visar att européer vill ha en djurskyddskommissionär

Ännu större stöd för en djurskyddskommissionär finns i Sverige - här vill hela 82 procent att det inrättas en djurskyddskommissionär i EU enligt en undersökning utförd av IPSOS på uppdrag av organisationen GAIA.

Idag är det otydligt vem som ansvarar för djurvälfärdsfrågor i EU. Därför är det svårt att kräva ansvar. Idag är det kommissionären för hälsa- och livsmedelssäkerhet som har ansvar för djurvälfärden – men det omnämns inte i titeln. Följden blir att det exempelvis är oklart vem media ska ringa för att ställa frågor om hur djur har det i EU. Det visar också att djurvälfärd inte betraktas som en så viktig fråga för EU och dess institutioner om inte någon kommissionär har djurskydd i sin titel. Därför måste i titeln stå djurskydd, eller på engelska Animal Welfare.

– Opinionsundersökningar visar tydligt att EU-medborgare vill se högre standarder för djurskydd att de tycker att inrättandet av en djurskyddskommissionär är en bra väg att gå. Djurens Rätt delar medborgarnas åsikt. Det behöver bli tydligare vem som har det politiska ansvaret för djurens välfärd inom EU. Därför uppmanar Djurens Rätt, tillsammans med djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU:s 27 medlemsländer, EU att inrätta en djurskyddskommissionär säger Camilla Bergvall riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt vill att EU ska prioritera djurvälfärd högre. Därför driver vi kampanjen #EUforAnimals tillsammans med en rad andra djurskydds- och djurrättsorganisationer i EU. I kampanjen kan våra europaparlamentariker stödja vår uppmaning att inrätta en djurskyddskommissionär. De svenska parlamentariker som skrivit under uppropet finns Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah Kuhnke (MP), Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP), Jessica Stegrud (SD), Jytte Guteland (S), Malin Björk (V) och Pär Holmgren (MP).

I veckan har även en rad europaparlamentariker lämnat in en skrivelse för en muntlig fråga till parlamentet om att inrätta en djurskyddskommissionär. Bland denna grupp av parlamentariker finns den Emma Weisner (C). Om kampanjen säger hon ”Vi måste göra mer för att säkra djurens trygghet och rätt i Europa. Att höja djurvälfärdskraven i EU är otroligt viktigt för mig, och för Centerpartiet.”

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: