Djurens Rätt
01 November 2016

Ny veterinärmedicinsk databas ska förbättra djursjukvården

Djurkliniker runt om i landet skall frivilligt dela med sig av journaldata, som avidentifieras och förs över till databasen i realtid. Målet är bättre djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.

Projektet är ett samarbete mellan SVA, SLU och branchorganisationen Svensk Djursjukvård. Vinnova bidrar med 2,1 miljoner kronor i medfinansiering. Projektet startade i oktober 2016 och pågår 15 månader framåt.

Källa: http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/nationell-veterinarmedicinsk-databas-skapas

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: