Djurens Rätt
20 November 2014

Nya avslöjande bilder från estländsk pälsdjursfarm

Farmen Karjaküla är den största i sitt slag i Baltikum. Det nya materialet visar rävar i trånga burar, och många av dem uppvisar beteendestörningar. Några rävar har också synliga hälsoproblem till följd av överdriven avel, och somliga saknar ett öga.  En del av filmmaterialet fokuserar på små valpar och är taget strax efter att de separerats från sina mammor. 

Systerorganisationen Loomus har anmält farmen till landets veterinära myndighet för flera brister. Burarna saknar ofta den lagstadgade inredningen i form av lyor, plattformar och grävmöjligheter. Loomus kommer imorgon lämna över 10 000 namnunderskrifter till parlamentet till stöd för ett förbud mot pälsdjursfarmning, som vi skrivit om tidigare den här veckan. 

Dela: