Djurens Rätt
12 May 2016

Nya ”förenklade” betesregler träder i kraft 15 maj

Jordbruksverket har nu presenterat de nya föreskrifterna som träder ikraft redan den 15 maj i år. De menar att de nya reglerna innebär mer enkelhet, flexibilitet och mindre administration för lantbrukarna, samtidigt som en god djurvälfärd bibehålls.

Nuvarande krav på journalföring över när djuren hållits inne av olika anledningar under betesperioden, tas bort. Stryks görs också listan över tillåtna anledningar att hålla korna inne. Det blir istället helt och hållet upp till djurhållaren att avgöra vilka dagar korna ska hållas inomhus.

Djurens Rätt, precis som flera andra remissinstanser, var mycket kritiska till förslaget att minimiantalet av dagar som djuren ska hållas på bete (och inte bara utomhus) skulle minskas: från 4 till 2 månader i södra Sverige, från 3 till 2 månader i mellersta Sverige och från 2 till 1 månad i norra Sverige. Jordbruksverket har lyssnat på kritiken och drar tillbaka sitt förslag på den punkten.

- Vi hade gärna sett att Djurens Rätt bjudits in tidigare i ett samråd kring arbetet med att ta fram nya betesföreskrifter. Nu minskar inte minimiantalet dagar som korna ska få komma ut på bete vilket är positivt, men de nya reglerna innebär ändå flera allvarliga försämringar. Det kommer i praktiken vara omöjligt att kontrollera efterlevnaden av de nya betsreglerna, och jag undrar vilket steg som kommer härnäst i en utveckling där lönsamhet och konkurrenskraft väger allt tyngre och djurens behov sätts åt sidan, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: