Djurens Rätt
15 January 2014

Nya minkfarmner startas trots stort motstånd hos befolkningen

Även om antalet minkfarmer stadit har minskat under de senaste åren så har siffran över hur många djur som dödas legat mer eller mindre konstant på ca en miljon djur årligen. Men nu visar en rundringning gjord avLandets Fria att hela sju ansökningar om tillstånd för att starta nya farmer finns inne hos landets länsstyrelser. Organisationen Svensk mink har också på den senaste tiden flaggat för en uppgång i pälsbranchen. I dagsläget finns det 72 minkfarmer i Sverige.

Svenskarna är emot uppfödningen

Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor inom Djurens Rätt säger att minkfarmerna strider mot djurskyddslagen som säger att djuren ska kunna få utlopp för sina naturliga beteenden och att politikerna borde lyssna på svenska folket i den här frågan. 69 % av svenskarna är nämligen emot att  föda upp minkar i bur för pälsens skull. Detta visar en undersökning som Djurens rätt lät Ipsos göra under våren 2013. Det är också en väldigt liten andel av minkarnas päls som säljs i Sverige. Nästan all päls som produceras i Sverige går på export till Kina och Ryssland.

Svårt för branschen att leva upp till djurskyddslagen

Efter en statlig utredning som 2003 slog fast att minkuppfödningen inte levde upp till djurskyddslagen så fick branshen sju år på sig att förbättra få till stånd en förändring. 2005 så föreslogs ett tillägg till lagen som skulle kräva att minkarna gavs rätt att utöva sina naturliga beteenden. För minkar, som i det vilda rör sig över mycket stora ytor, skulle det innebära möjligheten att simma, jaga och klättra. Förslaget har varit uppe i riksdagen i flera omgångar men har röstats ner.

Jordbruksverket har dock tagit fram nya regler som trädde i kraft sommaren 2012 som gör gällande att ala burar skall ha en övervåning samt stimuli i form av t.ex en boll eller ett rör. Hur stor skillnad detta gör för minkarna som lever i fångenskap är dock diskuterbart. De nya reglerna säger ingenting om tyillgången till vatten. Något som är essentiellt för minkar i det vilda. Till skillnad från många andra djur i fångenskap är minkar inte anpassade att leva i grupp, då de är revirhävdande och lever solitärt i naturen. Ett revir kan vara mellan en och sex kilometer långt och det sträcker sig alltid längs vatten.

Djurens Rätt arbete mot minkfarmning

Djurens Rätt har under kampanjen Min röst för minkarna under en längre tidarbetat för ett förbud mot pälsfarmer. Bland annat så har över 30 000 namn samlats in mot pälsfarmning. Läs mer om kampanjen här och om varför minkfarmning inte kan förenas med ett gott djurskydd.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: