Djurens Rätt
27 December 2018

Nya regler gör fyrverkerier nära att förbjudas

De nya föreskrifter innebär att den som vill köpa och använda raketer som sitter på en styrpinne måste ha tillstånd för detta, det meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten

Det formuleras på många ställen som att de nya reglerna gör att raketer förbjuds, vilket inte är helt korrekt - t.ex. fyrverkeritårtor som står upprätt och inte behöver förankras innefattas inte av de nya reglerna.

Men även om det inte innebär ett rent förbud så innebär beslutet ett kraftigt åtstramande av användningen av fyrverkerier i Sverige.

Utvecklingen kring fyrverkerier i Sverige

  • 2002: smällare förbjuds.
  • 2009: de största fyrverkeripjäserna (s.k. fyratumsbomber) får inte längre säljas till privatpersoner.
  • 2014: tyngre raketpjäser förbjuds.
  • 2019 : de vanligaste raketerna, de med styrpinne, får inte längre användas utan tillstånd. Det blir också förbjudet för försäljare att sälja dessa pjäser till personer utan tillstånd.

De nya reglerna har ett kraftigt stöd hos svenska folket - 7 av 10 svenskar anser att fyrverkerier ska förbjudas helt och hållet - och ligger helt i linje med vad Djurens Rätt har argumenterat och arbetat för under lång tid.

I februari 2017 deltog Djurens Rätt, tillsammans med Djurskyddet Sverige, Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben, i överlämningen av ett upprop med krav på begränsningar av användandet av fyrverkerier till regeringen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: