Djurens Rätt
01 July 2014

Nya regler i Kina för djurtester av kosmetika

Företagen måste från och med 30 juni istället lämna in bevis på att produkten är säker, antingen med data från tidigare djurförsök eller från tester med alternativa metoder. Undantag finns för importerade produkter och för "specialkosmetik" (hårfärgnings- och hudblekningsmedel solkrämer och andra produkter som har någon typ av funktion).

När det gäller importerade produkter är läget lite komplicerat då djurtester inte behöver göras på produkter som blandas och förpackas i Kina. Undantaget för importerade produkter ska tas bort så småningom, och enligt uppgifter till Djurens Rätt från organisationen Cruelty Free International (CFI) kommer detta enligt de kinesiska myndigheterna sannolikt ske inom något år. Orsaken till de kinesiska myndigheternas försiktighet är enligt CFI att tjänstemännen kan hållas personligen ansvariga om en produkt som är osäker för konsumenterna skulle släppas på marknaden, med risk för allvarliga konsekvenser för den ansvarige.

Organisationen Humane Society International uppskattar att om alla företag som berörs av lagändringen tar vara på möjligheten att använda alternativa metoder skulle det rädda 10 000 djur om året från djurförsök i Kina.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: