Djurens Rätt
04 June 2014

Nya regler för kaniner

Arbetet med de nya reglerna för kaniner har pågått sedan 2012 och Djurens Rätt har deltagit i en referensgrupp på Jordbruksverket för att påverka föreskrifternas utformning.

De nya föreskrifterna innebär tyvärr inga större förbättringar. Fortfarande tillåts kaniner hållas i burar på mycket små ytor där de inte kan springa eller skutta. Det största utrymmeskravet är på en kvadratmeter och gäller kaniner som väger över 6 kilo. Mindre kaniner har mindre ytkrav, de minsta så lite som en halv kvadratmeter. En del av golvet får bestå av plastgaller, vilket inte är tillåtet idag.

Det fortsätter också vara tillåtet att hålla kaniner ensamma, trots att de är mycket sociala djur som behöver leva i grupp för att må bra. Ensamhållning och utrymmeskraven gäller för kaniner som hålls för sällskap och produktion. Kaniner som hålls för djurförsök har i vissa fall ännu mindre ytkrav, men de får inte hållas ensamma annat än om en regional djurförsöksetisk nämnd har godkänt det.

Några förbättringar finns dock i de nya reglerna. Det ställs krav på att kaniner ska ha tillräckligt mycket strö för att kunna gräva och att de ska ha fri tillgång till hö eller gräs - pellets räcker inte. Det måste också finnas en sitthylla i buren och de ska kunna se andra kaniner om de hålls ensamma. Krav på pinnar eller liknande att gnaga på ställs också.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juli, men de nya kraven på utrymme börjar inte gälla förrän 2019. Djurens Rätt har liksom en lång rad andra remissinstanser reagerat mot att utrymmena är så små att kaninerna inte kan utföra naturliga rörelsemönster. Du hittar Djurens Rätts remissvar till höger på den här sidan.

Dela: