Djurens Rätt
31 May 2012

Nya regler för minkfarmer från 1 juli 2012

I januari skickade skickades Jordbruksverkets nya förslag på detaljföreskrifter för uppfödning av pälsdjur till EU för en så kallad teknisk runda.

– Vi fick in ett svar från EU-kommissionen som i grunden utgjorde ett stöd för inriktningen på de svenska föreskrifterna. Det föranledde ingen ändring i föreskrifterna och vi har nu beslutat att införa de nya reglerna från och med den 1 juli 2012, säger Helena Kättström, enhetschef på avdelningen för djurskydd och hälsa.

I de nya föreskrifterna, som är i harmoni med Europarådets konvention för pälsdjursuppfödning, ligger fokus på att förebygga stereotypier och onormala beteenden hos djuren. T.ex. införs krav på att burarna ska bli större genom att en andra våning läggs till ovanpå standardburen.

Föreskrifterna ökar kraven på miljöberikning för minkar, men lämnar öppet för olika vägar att lösa detta. Exempel på miljöberikning kan vara rör, bollar, grenar, springhjul, vattenbad eller liknande. Vattenbad är ett exempel på miljöberikning men är inte ett krav. De nya reglerna stipulerar också att varje pälsfarm ska ska besökas regelbundet av en veterinär, som i sin tur ska samarbeta med en etolog.

Den så kallade etageburen är tänkt att ge djuren möjlighet att röra sig på flera plan och utöva sitt naturliga beteende att klättra. Skillnaden för minkarna mellan en vanlig bur och en etagebur är dock minimal - det handlar om en mindre extra bur som staplas på den befintliga. Och trots  att det är en så liten egentlig förändring ges minknäringen fram till den 1 januari 2017  att införa de nya burarna.

I Sverige finns enligt Jordbruksverket ett 70-tal minkuppfödare, och två uppfödare av chinchilla.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: