Djurens Rätt
15 February 2018

Nya siffror - animalieproduktionen planar ut!

Statistiken som släpptes idag visar en positiv utveckling för djuren på fler områden. Mängden slaktade fjäderfän är till exempel något som har ökat kraftigt under de senare åren, även när det röda köttet börjat minskat, men nu visar de senaste siffrorna att nivån ligger relativt sett still sedan i fjol. Både mjölk- och ägg-produkter tillhör kategorier där produktionen har minskat.

– Vi vet redan att vego har ökat explosionsartat under senare år och nu kan vi äntligen också se att animalieproduktionen börjar stanna av. Det är kul att se att allt fler väljer djurvänliga alternativ, när det kommer till mjölkindustrin så har både produktion och konsumtion minskat med hela 4 procent sedan 2015, säger Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande.

Djurens Rätt har gjort en djupdykning i siffrorna för att summera vad som är positivt och negativt ur djurens synvinkel. Vill du också äta mer vego? Beställ Djurens Rätts kostnadsfria inspirationsmagasin här!
 

Positivt för djuren

  • Mängden mjölk har minskat med 2 % (producerad och konsumerad), sedan 2015 har mjölkproduktionen minskat med 4 %. Produktion av grädde och smör har också minskat, ostproduktionen är oförändrad medan mängden mjölkpulver dock ökade (vissa ökningar kan troligen bero på en ökad export). Intressant att notera är att konsumtionsmjölken minskar rejält.
  • Antalet slaktade nötkreatur minskade med 1 %. Minskningen sedan 2015 är 5 %. 406 000 individer slaktades 2017.
  • Lika många slaktade fjäderfän* under året. Värt att notera är att kycklingslakten minskade med 19 % i december 2017, jämfört med motsvarande period 2016. Totalsiffrorna har tidigare ökat med 7-8 % varje år, men 2017 sker relativt sett ingen ökning. 100 024 640 kycklingar slaktades 2017 (99 293 000 år 2016). 
    * Här ingår hönor, kalkoner och kycklingar (broilers).
  • Mängden levererade ägg minskade med 2 %. 118 200 ton ägg 2017, vilket motsvarar ca 21,5 miljarder ägg (antaget att varje ägg väger 55 g). Även detta är att se som ett trendbrott.

Negativt för djuren

  • Antalet slaktade grisar ökade med 2 % (ökad slaktvikt 3 %), dock 10 % färre individer under december 2017 jämfört med december 2016. 2 576 290 individer slaktades 2017.
  • Ökad mängd slaktade får och lamm med 4 %. 261 610 individer slaktades 2017.

Störst andel av slaktvikten i Sverige utgjordes av grisar med 45 %, fjäderfä 28 %, nötkreatur 26 %, får och lamm 1 %. Mängden slaktade grisar verkar minska i Danmark och Belgien, men ökar i andra länder. Siffrorna går att se i sin helhet på Jordbruksverkets hemsida

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: