Djurens Rätt
26 November 2012

Nya skräckexempel på djurplågeri när EU exporterar djur

Animals' Angels har bevittnat hur får från Spanien transporteras i sex dygn på en färja till Beirut - transporten saknade ramp och fåren föll från lastbilen vid avlastning (se bild 1). På ett av Libanons största slakterier observerades hur får från Spanien släpades i hornen och i ullen innan de fick halsen avskuren och lades i en rad, där de blödde till döds (se bild 2).

– Den här hanteringen strider mot europeisk lagstiftning. Att avliva djur på det här sättet är helt oacceptabelt, och orsakar stort lidande, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Animals' Angels slår larm om dräktiga får som lammat under den långa transporten, om skadade djur som inte fått veterinärvård, om djur som spenderat flera dygn i lastbilar, ståendes i sin egen avföring, när transporten blivit fördröjd av administrationen vid gränskontroller.

– Långa djurtransporter utan fungerande vattensystem och utan tillgång till mat är några av de andra missförhållanden som konstateras. Djur blir tvingade att stå i onaturliga positioner på grund av bristen på utrymme i dåligt anpassade lastbilar. Regler för avlastning, hantering och slakt som gäller i EU borde tillämpas även vid export till tredje land, säger Cecilia Mille.

EU-kommissionen uppger att de saknar kännedom om omfattningen på exporten av levande djur från EU till tredje land – trots att de har ansvar för att transporttider och förhållanden under transport överrensstämmer med EU:s regelverk.

– EU ger fortfarande bidrag för export av nötdjur för avel till tredje land - vilket betyder att EU istället för att göra allt för att begränsa de långa djurtransporterna stödjer dem. Vi kräver att alla exportbidrag för levande djur upphör och att en åtta-timmarsgräns för långa djurtransporter till slakt införs i EU, säger Cecilia Mille.

Artikel 13 i EU:s Lissabonfördrag slår fast att djur är kännande varelser och att full hänsyn ska tas till deras välbefinnande. Enligt förordning nr 1/2005 om skydd av djur under transport ska EU och dess medlemsstater ta full hänsyn till djurs välfärd, försäkra sig om en tillfredsställande nivå på djurskyddet samt att långa djurtransporter, inklusive transporter av djur till slakt, ska begränsas så långt som det är möjligt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: