Djurens Rätt
18 May 2015

Nya Zeeland erkänner djur som medvetna varelser

Vi har tidigare skrivit om hur Nya Zeeland förbjudit djurförsök för kosmetika som en del i landets nya djurskyddslagstiftning (se Relaterade nyheter). Men landets nya lag som rör djur gör också en principiellt viktig markering när den slår fast att djur, på samma sätt som människor, är medvetna varelser ("sentient beings" på engelska).

Formuleringen i den nya lagtexten innebär att djur i Nya Zeeland i laglig mening är medvetna varelser som kan uppleva både positiva och negativa känslor, bland dem smärta och oro, och förhoppningen är att formuleringen ska ge ökad tyngd åt lagstiftning och i arbetet för ett bättre djurskydd på Nya Zeeland.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: