Djurens Rätt
15 June 2012

Nytt EU-direktiv om djurskydd för grisar

Den 1 januari 2013 träder de sista delarna av EU:s direktiv om djurskydd för grisar i kraft. Direktivet förväntas leda till att upp mot 10 procent färre grisar kommer födas upp inom EU.

I det nya EU-direktiv som träder i kraft i början av nästa år, och som har införts successivt sedan 2003, väntas kravet på grupphållning av dräktiga suggor ge störst konsekvenser. Prognoser visar att grisköttsproduktionen inom EU kan minska med upp till 10 procent eftersom de som ställer om tvingas hålla ett färre antal grisar.

De regler som träder i kraft den 1 januari 2013 handlar om att dräktiga suggor ska hållas lösgående i grupp (fixering av dräktiga suggor används i flera länder), större golvyta för suggor och galtar, begränsning av svanskupering och tandslipning samt nya mått för spaltgolv. Avsikten med grisdirektivet är att höja djurskyddet och att jämna ut konkurrensvillkoren inom EU.

Sverige är ett av tre länder som redan infört hela direktivet medan länder som Tyskland och Irland har långt kvar. Elva nationer bedöms inte klara av att ställa om i tid, varav tre länder troligen kommer att ha mer än hälften av suggorna i olagliga inhysningssystem den 1 januari 2013.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: