Djurens Rätt
21 December 2012

Nytt fångstredskap för vildsvin godkänt

Vildsvin är en ny art i Sverige när det gäller fångst som jaktmetod. Fångstredskapet, L116 Söderberg, är anpassat till att endast fånga årsungar av vildsvin och i villkoren för fångstredskapet står bland annat att det får användas mellan 1 september och 30 april och från solens nedgång fram till en timme före solens uppgång. Fångstredskapet ska ha larm och måste vittjas senast två timmar efter det att larmet gått.

Djurens Rätts beklagar beslutet – även en ung gris hinner känna stress och rädsla när den skiljs från suggan och inte kan ta sig ut. Fällan har endast testats på ett fåtal djur, 12 stycken, och uppvisar låg skadefrekvens men höga PSE-värden, vilket är muskelförändringar orsakade av stress. Naturvårdsverket och Jordbruksverket kommer dessutom till slutsatsen att fällan inte utsätter djur för omfattande stress, när Sveriges Veterinärmedicinska anstalt istället konstaterar att alla fällor ger upphov till någon form av stress och obehag.

Det som ändå är positivt i Naturvårdsverkets beslut är att inga vuxna djur får fångas in, att ingen fångst tillåts under sommarmånaderna eller under dagtid, kravet på larm och den relativt korta vittjandetiden – det senare något som Djurens Rätt satte som om fällorna skulle bli godkända. På pappret bidrar detta till att minska lidandet, men det återstår att se hur den kommer att användas ute i verkligheten.

Naturvårdsverket poängterar också att ett infångat vilt djur omfattas av djurskyddslagen, och att avlivningen därför ska göras i enligt med bestämmelserna i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

Djurens Rätt anser att man i första hand ska satsa resurser på att utveckla metoder för att hindra vildsvinen från att ta sig in på odlingar eller att skrämma dem därifrån. En första enkel åtgärd är att är att sätta stopp för den utfordring av vildsvin som sker med syfte att få fler jakttillfällen genom att öka antalet djur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: