Djurens Rätt
18 February 2021

Nytt filmat material visar hur fiskar plågas vid slakt

Materialet visar hur många laxar är medvetna efter misslyckad bedövning, att fiskarnas gälas skärs upp trots att fiskarna är vid medvetande, att gälarna slits sönder av personalens fingrar istället för med skalpell, att fiskar klubbas (klubbningen är bedövningsmetoden) upp till sju gånger per individ, att de faller eller slängs ned på golvet och lämnas att kvävas.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: