Djurens Rätt
30 May 2019

Nytt uppdrag i nationella djurförsökskommittén för Djurens Rätts Staffan Persson

Nationella kommittén för skydd av djur som används i djurförsök har funnits sedan januari 2013 och är resultatet av ett EU-direktiv om en satsning på alternativ till djurförsök. Kommittén ska verka för att utvecklingen inom djurförsöksverksamheten sker i enlighet med de 3 R:en: att ersätta djurförsök med andra metoder (replace), att minska antalet djur (reduce) och att förfina, i betydelsen minska lidandet (refine).

Jordbruksverket har i dagarna förändrat sammansättningen på kommittén då verket sett att kompetensen inom kommittén behövt breddas, och i samband med förändringen utsågs Djurens Rätts sakkunnige i djurförsöksfrågor, Staffan Persson, till kommitténs andra vice ordförande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: