Djurens Rätt
17 March 2014

Oacceptabelt att djur skadas under transport

Enligt Sveriges Radios granskning, som publicerades idag, förekom fler svåra djurskador vid transporter av klövdjur till slakterierna förra året, främst lårbensbrott och svåra frakturer. Det största antalet djur som berörs är grisar. Enligt uppgifter från Livsmedelsverket, och som kommer publiceras i vår kommande rapport om svensk grishållning, dog 521 grisar i samband med transport under 2013, liksom 71 under uppstallning på slakterierna.

Detta sker trots att djurskyddslagen säger att djurtransporter ska ge djuret "skydd mot värme och köld samt stötar, skavning och liknande", liksom att ett djur som transporteras till slakt ska "skonas från onödigt obehag och lidande".

Men det största antalet djur som dör under transport är fåglar, och där ger inte Ekots rapportering en fullständig bild.

Antalet döda kycklingar har ökat med 30 000 djur från 2012 till 2013 enligt uppgifter som Djurens Rätt tagit del av från Livsmedelsverket. Under 2013 dog 183 914 slaktkycklingar under transport. För 2012 var siffran 153 209 djur, vilket redan då var en oacceptabel och skrämmande siffra.

Totalt ger det här bilden av ungefär 200 000 djur som varje år dödas i Sverige i djurtransporter, liksom ett stort antal som utsätts för skada och lidande. Lägg till detta det mörkertal som till exempel SVT Nyheter kunde rapportera om i december förra året, där flera fall av djur som farit illa under transport aldrig rapporterades vidare.

Så sent som 2012 riktade EU kritik mot att Sverige inte har tillräckliga kontroller av djurtransporter. Myndigheterna måste få tillräckliga resurser som för att genomföra de djurskyddskontroller som krävs. Djurens Rätt har t.ex. länge krävt en nolltolerans mot att kycklingar dör i samband med transporter.

Du kan vara med och förändra det här. Djur är också levande, kännande varelser, inte okännande varor som går att behandla hur som helst. Anledningen till att djuren finns på transporterna är vår efterfrågan på deras kött - genom att välja vego tar vi bort orsakerna till att djur skadas och dör på transporter på väg till slakt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: