Djurens Rätt
21 September 2015

Ökad export av kvigor från Sverige till Ryssland

Enligt en artikel i Land Lantbruk bidrar Rysslands importstopp av mejeriprodukter från bland annat Sverige, till ökad export av kvigor från Sverige till Ryssland. Svensk KvigExport menar att Ryssland importerar enorma mängder djur för att bygga upp sin egen mjölkproduktion. Den så kallade mjölkkrisen har gjort det lättare för företag som Svensk KvigExport att få tag i djur som de köper upp och säljer vidare till Ryssland.

Ryssland är Svensk KvigExports primära marknad och de säger till Land Lantbruk att meningen är att de ska försöka leverera 800 kvigor till Ryssland.
Att djur i livsmedelsindustrin säljs och exporteras från Sverige, för att användas i avel eller för att slaktas, är inget nytt. Under 2014 skickades 130 nötdjur och 48 får utomlands för avel. Tusentals "förbrukade" suggor skickas varje år till tyska slakterier eftersom dessa betalar några kronor mer per kilo än svenska slakterier. Under 2014 skickades även yngre grisar utomlands för slakt. Totalt transporterades då 36 858 grisar från Sverige till Tyskland, Polen och Storbritannien. År 2012 exporterades rekordmånga nötdjur från Sverige till länder utanför EU. Bland annat skickades närmare 1000 nötdjur till Ryssland och ytterligare drygt 600 till Pakistan och Turkiet.

– Transporter innebär alltid en påfrestning för djuren och transporttiden har en avgörande roll. Export av levande djur för slakt eller vidare uppfödning är oacceptabelt, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Djurens Rätt vill att LRF ska ta initiativ till en branschöverenskommelse om att ingen export av levande djur för slakt eller vidare uppfödning i andra länder ska förekomma. Läs mer om Djurens Rätts arbete mot export av djur här.

Dela: