Djurens Rätt
19 December 2014

Ökad köttförbrukning, igen

Tabellen ovan visar förbrukningen av kött per person och år fördelat på nöt-, gris- och fågelkött samt övrigt kött (med övrigt menas får-, häst-, ren- och viltkött samt inälvor). Det som ökar mest är vår förbrukning av fågelkött (knappt 8%). Efter det kommer nöt- och griskött medan lamm- och hästkött minskar.

Förbrukning 88,5 kg vs konsumtion 50-55 kg

Vi äter ca 50-55 kg kött om året enligt livsmedelsverket. Totalsiffran för förbrukning innefattar all den mängd köttråvara, inklusive ben, som går åt för att tillgodose vår köttkonsumtion. En del av försvinner vid styckning, tillagning och som svinn.

Ökad import av de större köttslagen

Vi äter mer importerat kött. Bara importen av griskött ökade med drygt nio procent under 2013. Även fågel- och nötkött ökade i import, detta med ca 5% vardera.

Hållbart?

I jordbruksverkets rapport Hållbar köttkonsumtion säger man att "konsumenterna bör välja kött med omsorg då våra val påverkar klimatet, djurens välfärd, vår hälsa, den globala livsmedelsförsörjningen och Sveriges landsbygder." Det poängters även att:"Vi i västvärlden bör äta mindre kött främst med hänsyn till att köttproduktion är resurskrävande och orsakar höga växthusgasutsläpp."

 

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: