Djurens Rätt
03 October 2012

Ökad satsning på kontroller av djurtransporter under oktober

Det länsövergripande djurtransportprojektet inleds nästa vecka. Projektet är det första i sitt slag sedan länsstyrelserna övertog djurskyddet från kommunerna 2009. Ett av målen med projektet är att säkerställa att kontroller och bedömningar bedrivs på samma sätt över hela landet.

– Den här typen av samarbeten har varit svåra att organisera tidigare. Att länsstyrelserna kan samordna en så här stor insats ger oss en bättre kunskap om vilka platser och typer av djurtransporter som behöver kontrolleras, säger projektledaren Mattias Gårdlund, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen Skåne.

Projektet består av två delar. I det första undersöks förhållandena vid lastning och avlastning av djur på gårdar, beten och slakterier. Det handlar om transporter till slakterier av fjäderfä, gris och nöt. Den andra delen av projektet sker under vecka 42. Under en dag kontrolleras alla djurtransporter till och från Sverige. Insatsen genomförs tillsammans med tullen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: