Djurens Rätt
17 March 2022

Ökad svensk köttkonsumtion tog över 155 miljoner kycklingars liv

Under 2021 har köttkonsumtionen ökat i Sverige efter flera års nedgång. Detta enligt ny statistik från Jordbruksverket. Men det är enbart konsumtionen av kycklingar som har ökat, med hela 6 % per person och år. Tillsammans med minskningar för övriga djurslag innebär det att den totala köttkonsumtionen ökade med 0,9 %.

När det gäller konsumtionen av kycklingar är den återigen på liknande nivåer som 2019 i antal individer, vilket innebär en total ökning på 7,8 miljoner kycklingar jämfört med 2020 enligt en beräkning gjord av Djurens Rätt. Det är ungefär samma antal individer som konsumtionen minskade med under 2020. För att åstadkomma en mer hållbar livsmedelsproduktion måste köttkonsumtionen minst halveras, sett till antal individer, senast 2030. Detta sett ur ett klimat-, djuretiskt och självförsörjningmässigt perspektiv. Djurens Rätt vill nu se att beslutsfattare tar ett ansvar för att vända tillbaka trenden gentemot mer växtbaserat.

– Det är upprörande att så ofantligt många individer får sätta livet till på grund av köttkonsumtionen. Det är nu dags att politikerna gör det enklare att välja djurvänligt, genom minskade subventioner av djurfabriker samt mål om minskad köttkonsumtion, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Samtidigt som konsumtionen av kycklingkött har ökat har konsumtionen av övriga djurslag, mejeriprodukter och ägg minskat. Det väger dock inte upp i antal djurliv som den ökade konsumtionen av kycklingkött tagit under 2021. 

– Det är fantastiskt att fler än någonsin väljer mer vego, men antalet individer som föds upp i djurfabrikerna måste minska. Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst och det viktigaste var och en kan göra för att hjälpa till är att välja bort kycklingen från tallriken, fortsätter Camilla Bergvall. 

Under 2021 konsumerades fler än 155 miljoner kycklingar, eller 240 miljoner kg kycklingkött, av den svenska befolkningen.

Förslag på politiska åtgärder:

  1. Inför mål i livsmedelsstrategin om halverad köttkonsumtion till 2030.
  2. Rikta om subventioner från kött- och mejeriproduktion till att främja svensk odling och förädling av växtbaserade proteiner.
  3. Säkerställ likvärdiga konkurrensvillkor för växtbaserad mat som för animaliska produkter. 
  4. Utvidga förslaget om obligatoriskt beaktande om djuromsorg vid upphandling till att täcka hela upphandlingsprocessen i enlighet med Djurens Rätts remissvar.

 

Mer information om hur Djurens Rätt räknat och analyserat tidigare konsumtionsstatistik från Jordbruksverket finns här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: