Djurens Rätt
16 January 2020

Ökning av högdräktiga och nyförlösta djur på svenska slakterier

Trots att det är olagligt anmäldes 232 fall av högdräktiga och nyförlösta djur till länsstyrelsen under 2019, det skriver FoodMonitor som har sammanställt statistik från Livsmedelsverket. 2018 anmäldes 214 fall och året innan 158.

Enligt svensk lag får transporter av dräktiga kor inte ske inom 28 dygn före beräknad förlossning och om transporten överstiger ett dygn får det inte ske inom 6 veckor (42 dygn) före förlossning. Det är olagligt att transportera tackor som har mindre än 14 dagar kvar till förlossning till ett slakteri.

Trots det leder få fall till anmälningar då det är svårt för polis och åklagare att bevisa att uppfödare och transportörer känt till att djuret varit högdräktigt i samband med transporten till slakteriet.

Vi valde att delvis sudda bilden i inledning för att den inte skulle upplevas som alltför obehaglig. Vill du se hela bilden kan du göra det här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: