Djurens Rätt
29 October 2014

Olyckligt förtydligande om djurtester av kemikalier i kosmetika

Det 11 mars 2013 blev det förbjudet att sälja nya djurtestade kosmetika- och hygienprodukter i EU. Det har dock funnits en gråzon där de nya reglerna överlappar med de krav på djurförsök som finns för vissa typer av kemikalier under den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Nu har EU-kommission, tillsammans med den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, klargjort vad som gäller för dessa ämnen.

För ämnen som enbart används i kosmetika- och hygienprodukter får inte djurförsök göras för att testa deras farlighet för människor, med undantag för tester som görs för att undersöka risker för människor som exponeras för ämnena i sitt arbete (till exempel frisörer).

Om ämnena däremot används till ett flertal ändamål utöver kosmetika får djurförsök göras för att testa deras säkerhet för människor, oavsett om det är yrkes- eller privatpersoner som exponeras, och även om kosmetikan utgör 99 procent av ämnets användningsområde. Djurförsök får även användas som en sista utväg för att testa ett ämnes påverkan på miljön.

- Slutsatsen är att dessa ämnen kan behöva registreras under REACH, vilket innebär djurförsök. I praktiken innebär detta att EU:s förbud inte är så heltäckande som vi tidigare hade förväntat oss. Det är rimligen inte vad beslutfattarna hade i åtanke när de antog förbudet mot djurtestad kosmetika- och hygienprodukter, säger Cecilia Mille, internationellt ansvarig på Djurens Rätt. 

European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt ingår, är starkt kritiska till dagens förklaring från ECHA och EU-kommissionen, och kommer driva det vidare till en högre instans i EU.

- Vi kommer gör allt för att EU:s förbud mot djurtestad kosmetika, som har ett starkt stöd i unionen, tillämpas på det sätt som parlamentet och ministerådet avsåg när beslutet fattades, säger Michelle Thew från European Coalition to End Animal Experiments.

Djurens Rätts förteckning över företag som inte testar på djur i någon del av sin produktion, eller oavsett sammanhang, finns på www.sminksmart.se och i appen Djurvänligt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: