Djurens Rätt
28 April 2011

Om den nya lagstiftning rörande kastrering av smågrisar

I en skrivelse till landsbygdsminister Eskil Erlandsson uttrycker vi hur viktigt det är att detta förbud införlivas så snart det bara är möjligt. Som anges i riksdagsbeslutet finns redan idag fullgoda alternativ till obedövad kastrering. Det finns ingen anledning att vänta!

Grisarna kastreras för att de som äter griskött ska slippa så kallad galtlukt, som är en obehaglig lukt och smak hos köttet från en del okastrerade hangrisar. En annan anledning till kastreringen är att grisarna tvingas leva under förhållanden som gör att deras möjligheter till naturligt beteende starkt begränsas och de kan inte gå undan från varandra. Okastrerade hangrisar medför i sådana miljöer stress och aggression.

Den 15 december publicerade EU-kommissionen en deklaration om hur "kastreringsfrågan" ska kunna lösas gemensamt inom EU, och ett av de förslag som framförs är att ett förbud mot kirurgisk kastrering av smågrisar från och med 1 januari 2018.

Mer om vårt tidigare arbete mot obedövad griskastrering

Läs vår debattartikel på Newsmill: Stoppa övergreppen på smågrisar, Eskil Erlandsson!

Den 17 februari debatterade Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom frågan med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i SVT:s Aktuellt - se debatten på denna länk.

Djurens Rätt är den organisation som drivit på frågan om att grisar ska slippa obedövad och smärtsam kastrering. År 2006 överlämnade vi fler än 12 000 namnunderskrifter mot kastreringn till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Vi har lyft fram frågan i en rad rapporter och remissvar, den senaste i december 2010.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: