Djurens Rätt
14 October 2015

Om djuren i Fångarna på fortet

Att djur används i Fångarna på fortet är vanligt, som rekvisita under utmaningarna och de tigrarna som förekommer i programmet. Bland annat har det gått att se hur råttor stressats och skadats i programmet tävlingsmoment.

De lagar och föreskrifter som reglerar djurskyddet i Sverige är, förutom djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifter. Gällande användandet av djur i filminspelningar så regleras detta specifikt i DFS 2004:21, där det går att läsa:

"Inga djur får drogas, utsättas för skaderisk, fara, smärta eller onödig stress inför eller under inspelning, föreställning eller annan förevisning. Djur får inte heller avlivas utan veterinär medverkan".

Fångarna på fortet hör dock till ett av många program som spelas in utomlands där svensk djurskyddslag inte gäller, och generellt kan sägas att djurskyddet vid tv- och filminspelningar regleras av de djurskyddslagar som finns i det aktuella landet där programmet spelas in. För tv-program som Farmen gäller den svenska djurskyddslagen.

Om det därmed innebär att det inte finns någon lagstiftning att luta sig mot är det upp till oss som tittare att reagera och ställa krav. Eller att helt enkelt välja bort programmet.

Ytterst ansvariga är kanalen där programmet sänds samt produktionsbolaget. Fångarna på fortet sänds i TV4 och produktionsbolagen är Jarowskij.

Gällande tigrarna i programmet så har TV4 tidigare uppgett att de finns på en djurpark när de inte används i inspelningen och att de också har använts i filminspelningar.

Så länge djur används vid inspelningar så hoppas Djurens Rätt på en frivillig överenskommelse mellan de som ansvarar för inspelningarna, svenska djurorganisationer och tittarna. Vi vill kunna läsa i slutet av program och filmer att "inga djur har kommit till skada vid denna inspelning".

Än så länge är organisationen American Humane Association den enda organisation i världen som övervakar filminspelningar och har rätt att sätta etiketten "No Animals Were Harmed®" i eftertexterna till filmer och tv-program.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: