Djurens Rätt
04 March 2021

Om Sveriges Radios P1:s miniserie om djurrättsaktivister

Djurens Rätt tycker att det är positivt att djurens situation lyfts fram i allmänhet och frågan om slakt i synnerhet. Det faktum att Sverige fortfarande tillåter den plågsamma och hårt kritiserade koldioxidbedövningen av grisar vid slakt togs upp i programmet. Djurens Rätt kräver att det sätts stopp för detta. Ämnet var föremål för ett webbinarium och panelsamtal som Djurens Rätt anordnade i december 2020. Där deltog Lina Gustafsson, veterinär och författare, som även intervjuades i P1-programmet och tydligt redogjorde om det lidande som djurfabrikerna innebär. Att djuren ges en röst i det offentliga samtalet är mycket viktigt.

Avsnittet som publicerades igår är den första i tre delar och det togs bland annat upp om att djurrättsaktivister använder sig av olika slags aktioner för att påverka. Flera olika delar av djurrättsrörelsen får i programmet berätta om sina arbetssätt och bevekelsegrunder. Även den del som använder sig av olagliga metoder ges utrymme.

Mot bakgrund av det sistnämnda vill Djurens Rätt tydliggöra att vi på inget sätt ställer oss bakom olagligheter, likt dem som tas upp i programmet. Vi tar starkt avstånd från alla former av hot och skadegörelse. Djurens Rätt har sedan bildandet 1882 arbetat med att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Vi informerar om djurens situation och för fram medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. Vi bedriver opinionsbildning och påverkar lagstiftning om djurrätt och djurskydd. Vi trycker på för utveckling av alternativ till djurförsök och är en av Sveriges främsta experter i djurförsöksfrågan. Vi inspirerar och möjliggör för konsumenter och företag att välja vego och göra djurvänliga val. Vi engagerar allmänheten, belyser problem inom djurhållningen och presenterar lösningar.

Genom demokratisk opinionsbildning, politisk dialog, företagssamarbeten och ökad kunskap - i  motsats till hot och skadegörelse - vill vi förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: