Djurens Rätt
05 April 2017

Omfattade illegal jakt på vargar i Sverige

Sedan 2005 har 447 vargar obducerats vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA. Dessa vargar har skjutits i samband med laglig jakt, dödats i trafiken eller dött av andra orsaker. Men efter att deras kroppar har obducerats har SVA kunnat konstatera tydliga belägg för att det pågår en omfattade illegal jakt på varg i Sverige

Av de 447 obducerade vargarna har åtta vargar konstaterats dödade illegalt medan 27 har tidigare skottskador – totalt har SVA kunnat konstatera att var tionde varg har dödats på ett olagligt sätt eller att de har gamla skottskador i kroppen. SVA letar också efter substanser i magsäcken som tyder på att vargarna har förgiftats.

Men den olagliga jakten skördar lång fler offer än så. Det kan handla om så mycket som ett 50-tal vargar per år som dödas illegalt enligt vargforskaren Håkan Sand - vilket skulle motsvara ungefär hälften av alla de vargar som dödas.

Källa

Stor omfattning av illegal vargjakt, SVT Värmland, 4 april 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: