Djurens Rätt
08 August 2014

Omfattande fusk på minkfarmer (igen)

En inspektion av Miljöförbundet Blekinge Väst på 35 minkfarmar avslöjade ett omfattande fusk i Sölvesborgs kommun. En av farmerna hade 8 000 fler avelshonor på farmen än det fanns tillåtelse för. På farmen fanns 13 000 avelshonor men tillåtelse fanns bara för 5 000.

- Vi hade misstankar men blev chockade i vissa fall, säger Henrik Carlsson, miljöskyddsinspektör på Miljöförbundet Blekinge väst.

Han deltog i våras vid kontroller på 35 minkfarmar i Sölvesborgs kommun. Uppdraget var att räkna djur och kontrollera i vilken utsträckning farmarna efterlevde sina tillstånd för hur många djur de får ha.

- Men vi blev förvånade över verksamhetens brist på respekt för tillstånden. De tar uppenbarligen inte det här på allvar.

Varje tillstånd är baserat på hur stor miljöpåverkan farmens omgivning tål. Om flera överträdelser sker i samma område kan det leda till allvarliga problem, rapporterar BLT.

Det är inte första gången minkfarmerna kritiserats för att inte följa de lagar och regler som finns i Sverige.

Redan år 1999 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att se över hållningen av minkar. I sin rapport konstaterade Jordbruksverket att minkarna uppvisade hög grad av beteendestörningar och att det indikerade att djurskyddslagen inte är uppfylld. Jordbruksverkets mening var att de traditionella bursystemen måste avvecklas.

En statlig utredning från 2003 kom även den fram till att den nuvarande hållningen av minkar måste förändras om den ska kunna leva upp till djurskyddslagen, som säger att djur som hålls i fångenskap ska ges möjlighet att bete sig naturligt och att de ska hållas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa (4 §). Utredningen ansåg att minkindustrin senast 2010 måste ha visat att man utvecklat sin djurhållning så att beteendestörningarna minskat till en acceptabel nivå. Om så inte sker, ansåg utredningen att hållningen kan förbjudas helt eller delvis.

År 2010 besökte sedan länsstyrelserna en stor del av landets minkfarmer. De kunde då konstatera att 85 % av farmerna inte följde lagstiftningen vad gäller inredning i burarna. Omkring en tredjedel av farmerna hade inte heller tillstånd för sin verksamhet.

Under 2011 utförde länsstyrelserna inspektioner på 32 av landets omkring 70 minkfarmer. Djurens Rätt har granskat samtliga inspektionsprotokoll och kan konstatera att regelefterlevnaden på minkfarmerna är bedrövlig. Bara tre av 32 farmer klarade sig utan anmärkningar.

Det är hög tid att riksdag och regering tar sitt ansvar och avvecklar minkfarmningen - minkarna har väntat länge nog. Det är uppenbart att den här verksamheten inte går i fas med ett modernt djurskydd.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: