Djurens Rätt
01 March 2023

Omfattande nytt underlag för att förbättra välfärden för kycklingar och hönor

I februari publicerade den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet sina rapporter om välfärden hos höns och kycklingar i djurfabriker. Förutom att förorda förbud mot burar i äggindustrin har de riktigt starka slutsatser om kycklingarna. Bland annat kraftigt minskad trängsel, mer hälsosamma hybrider, utevistelse och artanpassad inredning.

De nya rekommendationerna för kycklingar

EFSA, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rekommenderar sedan februari 2023 att det är brådskande att minska trängseln för kycklingar så att de ska kunna bete sig naturligt och få färre frätskador under fötterna. Deras rekommendation är nu max 11 kilogram per kvadratmeter, vilket är mindre än en tredjedel av nivån i Sverige och resten av EU (36 kg/m2, upp till 42 kg/m2). 

De menar också att turbokycklingar, avel för snabb tillväxt, måste bort. Detta genom att rekommendera en maximal tillväxttakt på 50 gram per dag, vilket är betydligt lägre än turbokycklingrasen Ross 308 som används i Sverige, och i linje med de raser som rekommenderas för European Chicken Commitment (ECC). 

För att kycklingarna ska kunna bete sig naturligt rekommenderas även verandor och utevistelse. Dessutom rekommenderas upphöjda sittplatser och mörka “hyddor”, som idag helt saknas i kycklingfabrikerna. Kycklingarna som föds upp för slakt är nämligen nykläckta när de kommer till stallet och har ingen möjlighet att gömma sig under något som kan liknas med sin mammas vingar, som de hade gjort under naturliga förhållanden.

I övrigt avråds all form av operativa ingrepp, som idag används för avelsdjur. Som tåklippning och näbbtrimning. 

Slutsatserna i korthet: 

- Sänkt tillväxttakt till max 50 gram per dag. 

- Sänkt beläggningsgrad till max 11 kg/m2

- Fri tillgång till torrt strömedel, mer likt sand, och berikning. 

- Tillgång till veranda med frisk luft, och gärna utevistelse med växtlighet.

- Tillgång till upphöjda sittytor.

- Tillgång till mörka "hyddor" (brooders) till de yngsta kycklingarna.

Samtliga slutsatser är i linje med ECC eller är bättre, vilket tydliggör att kriterierna som ingår i ECC är det allra minsta vi kan begära. 

Källa:

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (2023). Welfare of broilers on farm. EFSA Journal 21(2): e07788.

De nya rekommendationerna för hönor i äggfabriker

Den viktigaste slutsatsen från EFSA när det gäller hönor är att burarna behöver fasas ut helt, samt att näbbtrimning och andra operativa ingrepp ska förbjudas. 

Vidare anger de att dagens beläggningsgrad på upp till nio hönor per kvadratmeter behöver mer än halveras till max fyra per kvadratmeter. Precis som Djurens Rätt vill de också se mer dagsljus, utevistelse och verandor där hönorna kan bete sig mer naturligt och få frisk luft. EFSA är dock inte så hårda med genetiken, och att den behöver förbättras mot mindre produktionsinriktad avel för att minska skador och beteendeproblem, som Djurens Rätt hade önskat. 

Flera av rekommendationerna är ändå i linje med Hens' Asks som arbetats fram av Djurens Rätt, tillsammans med andra medlemsorganisationer inom Eurogroup for Animals. 

Källa:

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (2023). Welfare of laying hens on farm. EFSA Journal 21(2): e07788

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: