Djurens Rätt
20 August 2020

Omtalad rapport från CVE släpps

I rapporten går det bland annat att läsa att “Den breda djurrättsrörelsen och dess underliggande idéer är inte extremistiska. Den stora majoriteten av rörelsen utgörs av individer och organisationer som inte är våldsbejakande, utan följer demokratiska principer i sin aktivism.” 

– Det är bra att den här rapporten nu är släppt så att vi kan se svart på vitt vad det handlar om. Att metoder som hot och våld används av små grupper är både beklagligt och kontraproduktivt men det är också viktigt att veta att den breda och organiserade djurrättsaktivismen arbetar effektivt genom demokratiska metoder, säger Moa Richter Hagert, kommunikationschef på Djurens Rätt.

Två svenska och två internationella grupper pekas ut av CVE som våldsbejakande. I Sverige handlar det om Djurfront och Hunt Saboteurs Sweden. Internationellt nämns nätverken Animal Rights Militia och Animal Liberation Front. “Den våldsbejakande djurrättsrörelsen har vissa likheter med den autonoma miljön i det att den utgörs av decentraliserade och löst sammansatta nätverk eller grupperingar, snarare än centralstyrda och formella organisationer.” skriver Center mot våldsbejakande extremism i rapporten.

Skapat rubriker innan publicering

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) publicerade en kraftigt vinklade nyhet om rapporten tidigare i somras där man pekade ut hela djurrättsrörelsen som våldsbejakande. LRF korrigerade sin nyhet efter kontakt med Djurens Rätt. Göteborgs-Postens artikel om rapporten kom med en generaliserande rubrik som många har misstolkat, en rubrik som ligger kvar oförändrad, något som tidningen Syre har rapporterat om.

Brottsförebyggande rådet, som Center mot våldsbejakande extremism ligger under, markerade i samband med den tidiga rapporteringen att rapporten inte handlar om djurrättsrörelsen i stort. “Brå har inte gjort någon klassificering av djurrättsaktivister som våldsbejakande så den uppgiften stämmer inte”, skrev de på Twitter.

– Metoder som innefattar hot och våld är fullständigt oacceptabla. Det är helt självklart att lantbrukare eller andra näringsidkare inte ska utsättas för sådant i sitt arbete. Men något som oroar mig är hur en del organisationer och media medvetet tycks vilja dra hela djurrättsrörelsen över en och samma kam, inget kan vara mer missvisande än det, sa då Moa Richter Hagert, kommunikationschef på Djurens Rätt.

Djurskyddsinspektörer mest utsatta

LRF har tidigare lyft problematiken med hot och våld mot bönder. LRFs egen undersökning visade att 45 procent av lantbrukarna upplevt hot eller våld i sitt arbete. Cirka fyra procent av dessa fall har en trolig koppling till djurrättsaktivism. En siffra som är värd att jämföra med är dock att hela 80 procent av alla djurskyddsinspektörer utsätts för hot eller våld på jobbet.

Vägen framåt

Vi blir allt fler som bryr oss om djuren, som väljer vego och som ser värdet av en levande debatt kring djurskydd och djurrätt. Djurens Rätt är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation grundad redan 1882. Vi arbetar med att långsiktigt förändra hur vårt samhälle ser på djur genom opinionsbildning och politiskt påverkansarbete. Vi representerar stolt över 50 000 engagerade medlemmar i frågan om ett bättre samhälle för djuren och vi är övertygade om att vägen dit kommer att ske genom dialog, samarbete och effektiv demokratisk påverkan.

Här kan du läsa hela rapporten från CVE

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: