Djurens Rätt
09 July 2014

Opinionen mot pälsdjursfarmning stark i Europa

En rad undersökningar visar att det inte bara är i Sverige det finns en stark opinion mot pälsdjursfarmning. I flera andra länder visar undersökningar att invånarna vill förbjuda verksamheter som håller djur enbart för sin päls.

Genom Djurens Rätts medlemskap i Fur Free Alliance har vi fått ta del av opinionsundersökningar som visar att trenden i Europa är tydlig. Fur Free Alliance är en internationell sammanslutning av ca 35 djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över som arbetar gemensamt med opinionsbildning för att öka medvetenheten hos allmänheten om de grymheter som pälsindustrin utsätter djur för.

Stark opinion i Europa mot pälsdjursfarmning

  • Belgien: 86 % är för ett förbud mot att föda upp djur för deras päls (2012)

  • Estland: 59 % stödjer inte att vilda djur föds upp på farmer med syftet producera päls (2014)
  • Kroatien: 73 % av de tillfrågade var överens om att det ska vara förbjudet att föda upp djur för päls i Kroatien. (2006)
  • Norge: 62 % av folket är emot att hålla rävar och minkar i burar för att producera päls (2010)
  • Polen: 55 % vill att uppfödning av rävar, mårdhundar och minkar för päls ska förbjudas (2014)
  • Storbritannien: 74 % anser inte att det är acceptabelt att använda djur för att producera päls till modeindustrin (2014)
  • Sverige: 78 % tycker inte att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar för päls (2014)
  • Tjeckien: 68 % vill att pälsdjursfarmning ska förbjudas (2013)
  • Tyskland: 70 % anser att uppfödning av djur för päls ska förbjudas i landet (2003)
  • Österrike: 81 % anser inte att det är acceptabelt att hålla och döda djur för att producera päls (2013)

Mer information om opinionsundersökningarna i varje land

Sverige

Enligt en opinionsundersökning från i mars i år vill 8 av 10 (78 %) svenskar förbjuda minkfarmning. Detta är en ökning med 9 procentenheter sedan mätningen för bara ett år sedan.

I mars 2014 kom resultatet från den opinionsundersökningen som Djurens Rätt låtit göra om pälsdjursfarmning. Resultatet är tydligt, det finns inget folkligt stöd för Sveriges minkfarmer. Motståndet mot minkfarmning har ökat från 7 av 10 (69 %) till 8 av 10 (78 %) under det senaste året.

Endast 17 procent svarade att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar. Siffran låg på 19 % år 2013. Undersökningen gjordes av Demoskop, på uppdrag av Djurens Rätt i mars 2014.

Estland

Mer än hälften (59 %) av Estlands befolkning stödjer inte att vilda djur föds upp på farmer i syfte att producera päls.

En fjärdedel av befolkningen vill förbjuda pälsdjursfarmningen i Estland och 55 % vill införa skärpta regler för att förbättra djurens levnadsförhållanden på farmerna. Endast 12 % av befolkningen vill att pälsdjursfarmerna ska få fortsätta så som de ser ut i Estland idag.

Undersökningen gjordes av Saar Poll LLC social market and research provider, på uppdrag av den Estländska djurrättsorganisationen NGO Loomus. Undersökningen genomfördes i mars 2014 och tusen personer mellan 15-74 år svarade.

Läs mer (ENG): http://loomus.ee/press-release-more-than-half-of-the-estonian-population-does-not-support-raising-wild-animals-on-farms-with-the-purpose-of-producing-fur/

Polen

55 % av Polens befolkning håller med om att uppfödning av rävar, mårdhundar och minkar för päls ska förbjudas. I åldersgruppen 18-35, stödjer 70 % ett förbud. Också nästan 70 % av kvinnor är positiva till förbud mot päls. Undersökningen genomfördes i februari 2014.

Tjeckien

68 % av Tjeckiens befolkning är överens om att pälsdjursuppfödning bör förbjudas.

En opinionsundersökning (maj 2013) av den tjeckiska opinionens forskningscentrum (Centrum pro výzkum veřejného mínění, CVVM) har visat att majoriteten av den tjeckiska befolkningen inte stödjer pälsmode och avlivning av djur för päls.

Nästan 80 % av de tillfrågade anser att dagens samhälle skulle kunna fungera utan pälsmode. 69 % stödjer inte avlivning av djur för päls, 68 % vill att pälsdjursuppfödning förbjuds.

Belgien

"1 in 10 Belgians (11%) owns a furcoat or a coat with fur parts. This percentage is the same in the 3 Belgian regians (Flanders, Wallonia and the Brussels area). It remained stable since 2004.

8 out of 10 Belgians (83%) know that there are furfarms in Belgium that only work for the furindustry.

8 out of 10 Belgians (82%) have a problem with the fact that there are animals who are only being bred for their fur.

Nearly 9 out of 10 Belgians (86%) are for a ban on the breeding of animals for their fur. This percentage is the same for Flanders, Wallonia and the Brussels area."

1053 personer over 15 år tillfrågades i undersökningen via Ipson.

Österrike

81 % anser inte att det är acceptabelt att hålla och döda djur för att producera päls. 16 % anser att det är acceptabelt. Undersökningen gjorde av Integral survey för organisationen Four Paws år 2013.

Storbritannien

74 % anser inte att det är acceptabelt att använda djur för att producera päls till modeindustrin. 9 % anser att det är acceptabelt. Undersökningen gjordes av YouGov poll för Four Paws UK i januari 2014.

Kroatien

73% av de tillfrågade personerna var överens om att det ska vara förbjudet att föda upp djur för päls i Kroatien. Undersökningen gjordes 2006 av SPEM Communication Group på uppdrag av Animal Friends Croatia.

Mer information och diagram (på engelska) finns här:
http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=907

Efter att omröstningen gjorts (2006) förbjöds pälsdjursfarmning (övergångsperiod till 2017 så det finns fortfarande en gård kvar) så de har inte gjort fler undersökningar efter det.

Tyskland

70 % anser att uppfödning av djur för päls ska förbjudas i landet (2003)

Norge

62 % av de tillfrågade svarade att de var negativa att hålla rävar och minkar i burar för att producera päls. Endast 15 % av de tillfrågade var positiva till pälsdjursuppfödning. Undersökningen gjordes 2010 på uppdrag av Dyrebeskyttelsen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: