Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/polisanmalan-kyckling/DSB1008
18 November 2022Skandaler i kycklingfabrikerna

Öppet brev till riksåklagaren om turbokycklingar

Den senaste tidens skandaler i kycklingfabrikerna har satt ljus på turbokycklingarna som växer så fort att de får ont och filmer visar hur de inte kan stå på sina egna ben. Djurens Rätt skickar nu ett öppet brev till riksåklagaren med förhoppningen att frågan om huruvida uppfödning av turbokycklingar är förenligt med djurskyddslagen ska tas upp i Högsta domstolen.

Djurens Rätt vill med brevet till riksåklagaren uppmärksamma den utveckling som skett i kycklingfabrikerna med ett försämrat djurskydd som följd. Branschen har i sin jakt på vinstmaximering utvecklat en branschpraxis som strider mot djurskyddslagen. Under tiden har Jordbruksverkets och länsstyrelsernas tolerans för djurs lidande blivit större och denna förskjutning har lett till att skandalfabriker anses ha en “god djurhållning”. Få ärenden anmäls till polis och när det görs läggs de dessutom ofta ner. Nu anser Djurens Rätt att riksåklagaren behöver ta upp frågan på sin lista över prioriterade prejudikatfrågor och arbeta för att Högsta domstolen ska pröva om det är brottsligt att föda upp och hålla turbokycklingar.

För Djurens Rätt är det tydligt att det inte är förenligt med djurskyddslagen att utsätta djur för onödigt lidande på det sätt som sker i kycklingfabrikerna idag. Vi vill nu se vilken bedömning rättsväsendet gör, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt menar att det är viktigt att de här frågorna prövas i Högsta domstolen för att säkerställa att den djurskyddslag Sverige är så stolta över internationellt sett faktiskt följs.  Kommer domstolen fram till att det är brottsligt att använda turbokycklingar får myndigheterna viktig vägledning i hur de ska ta krafttag för att säkerställa djurskyddet för kycklingarna.

Efter de många skandaler som avslöjats från kycklingfabrikerna de senaste åren hoppas jag nu att rättsväsendet visar att djurskyddslagen inte är tomma ord och går till botten med problemen, avslutar Camilla Bergvall.

Läs Djurens Rätts brev till Sveriges riksåklagare här.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: