Djurens Rätt
20 November 2013

Ordförande Camilla Björkbom om hur Djurens Rätt återigen får högsta betyget från Givareguiden

Givarguiden är ett verktyg för att du som givare eller medlem lättare ska kunna avgöra vilken organisation du vill stödja. Djurens Rätt var 2013 den enda organisationen i kategorin Djur i den storleksklass 2 som har fick detta fina betyg! I år lyckas vi igen med samma fina resultat och nu finns även Djurskyddet Sverige med som andra organisation som lyckats få trippelt grönt betyg.

På Givareguidens hemsida kan du själv läsa mer om Djurens Rätt och hur vi klarar oss på givareguidens bedömningspunkter. Jämför gärna oss med andra organisationer för att se skillnaderna.

Du som medlem och gåvogivare ska kunna känna dig trygg med att dina pengar används för att göra så stor skillnad som möjligt för djuren. Du ska kunna känna dig säker på att Djurens Rätt förvaltar ditt förtroende och ditt hopp om en bättre framtid för djuren på bästa sätt.

Organisationerna som Givarguiden granskar bedöms utifrån tre olika parametrar; demokrati, ekonomi och transparens. Givarguiden granskar organisationernas stadgar och givarnas möjligheter till inflytande då demokratin i organisationen betygsätts. Vad gäller ekonomi granskar Givarguiden bland annat på hur stor del av organisationens utgifter som går till ändamålet respektive till administration. Transparens bedöms utifrån huruvida organisationen har all dokumentation, för en komplett beskrivning av verksamheten, lättillgänglig på sin hemsida.

Det är ingen slump att Djurens Rätt hamnar högt på listan. Det är ett kontinuerligt och målinriktat arbete som har gett detta resultat. Det ska kännas tryggt att skänka pengar till Djurens Rätts arbete för djuren och du ska kunna vara säker på att vi gör allt vi kan för att förvalta ditt förtroende och din gåva.

Alltid på djurens sida.

Camilla Björkbom 
Förbundsordförande 
Djurens Rätt

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: