Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/ursula_von_der_leyen
15 September 2023

Oron: Hur blir det med djuren, Ursula von der Leyen?

Den 13 september var det dags för EU-kommissionens ordförande att hålla det årliga talet State of the Union - ett tal som brukar vara fyllt till bredden av nya initiativ och hoppfulla ord om unionens framtid. Så blev inte fallet i år för alla de djurvänner som väntade spänt på att det pågående arbetet med EU:s nya djurskyddslagstiftning skulle nämnas. Att ett så omfattande och aktuellt arbete inte ens nämns är oroande.

Sedan några år tillbaka har arbetet pågått med en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning, engagemanget har varit stort och förväntningarna höga. Den nuvarande lagstiftningen är sedan länge utdaterad och behöver uppdateras i linje med ny forskning. De nya omfattande förslagen var tänkta att presenteras under hösten, men nu när det tidsmässigt börjar brännas finns alltså indikationer på att EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen har börjat vackla.

– Översynen av EU:s djurskyddslagstiftning utgör en sällsynt möjlighet att förbättra livet för miljarder djur inom unionen, som dessutom kan ge ringar på vattnet globalt. Djuren kan inte vänta, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Inför talet skickades ett öppet brev till von der Leyen, undertecknat av fler än 600 akademiker, forskare, veterinärer, jordbrukare och andra aktörer. I brevet uttrycks både stöd och förväntan för att förslagen ska vara ambitiösa och presenteras så snart som möjligt.

I brevet läggs vikt på dessa tre punkter:

  • ✓ Den befintliga lagstiftningen tillgodoser inte förväntningarna hos de europeiska medborgarna.
  • ✓ Den befintliga lagstiftningen återspeglar inte den aktuella vetenskapliga kunskapen och kan därför inte garantera godtagbara nivåer av djurskydd.
  • ✓ Förseningar i offentliggörandet av en uppdaterad djurskyddslagstiftning kommer minska framförhållningen gentemot jordbrukare och livsmedelsföretag och därmed riskera att göra omställningen dyrare för dem.

Djurens Rätt har tillsammans med andra svenska djurskyddsorganisationer även skickat brev till Sveriges kommissionär Ylva Johansson, EU-minister Jessica Roswall, statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren med samma uppmaningar - att arbeta för att gå medborgarna till mötes genom att snarast möjligt presentera förslagen.

– Det är glasklart att EU:s medborgare är angelägna om förbättringar för djuren. Att fler än hälften av de framgångsrika medborgarinitiativen i EU har handlat om djurfrågor talar sitt tydliga språk. Skulle kommissionen inte ro detta i hamn så är det närmast ett demokratiproblem, avslutar Camilla Bergvall.

Skriv under

Vem ansvarar för djuren på EU-nivå egentligen?

Skriv under namninsamlingen för att ge djuren en starkare röst i EU genom att inrätta en djurskyddskommissionär.

Skriv under EU for Animals
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: