Djurens Rätt
15 February 2016

Österåkers kommun tar steg för att förbjuda djur på cirkus

Bakom beslutet finns en partiöverskridande motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Österåkers kommun om att förbjuda kringresande cirkusar med vilda djur. Motionen antogs på kommunstyrelsens möte den 15 februari.

Beslutet innebär att kommunstyrelsen ställer sig bakom motionen och ger förvaltningen i kommunen i uppdrag att utreda om ett förbud är möjligt och hur det i så fall kan utformas. Ett tidigare beslut från Tranås kommun, som år 2004 sade nej till cirkusar på kommunal mark och som samma år tilldelades Djurens Rätts utmärkelse Guldråttan, upphävdes i domstol.

Men även om det visar sig att kommunen inte har rätt att förbjuda cirkusar med vilda djur så är en möjlighet att använda den kommunala cirkustaxan på så sätt att man höjer avgifterna för cirkusar med vilda djur så pass mycket att de inte har råd att verka i Österåker.

– Det här sänder tydliga signaler och ökar förhoppningsvis pressen på partierna på riksnivå att öppna upp för ett kommunalt veto mot den här typen verksamheter, säger Andreas Lennkvist från Vänsterpartiet i Österåker till Djurens Rätt.

I dagsläget är Hudiksvall den enda kommun i Sverige som har antagit ett beslut om att kommunal mark inte ska upplåtas till cirkusar som använder djur i sina föreställningar. Beslutet är överklagat av Moderaterna i Hudiksvall, men ett beslut kring överklagan är ännu inte fattat.

Fakta

  • Underlaget till beslutet i Österåker finns att läsa här (punkt 10).
  • Motionen som röstades igenom i Hudiksvall om att förbjuda cirkusar med djur på komunal mark finns här.
  • Beslutet i Förvaltningsrätten från år 2004 om att upphäva beslutet i Tranås finns att ta del av här. Ett referat av beslutet finns här.
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: