Djurens Rätt
15 November 2017

Otillåten användning av elpåfösare på slakteri i Örebro

Elpåfösare är ett verktyg som används på slakterier för att få ett djur att gå framåt. Men enligt lagen får de endast användas i undantagsfall och enstaka gånger och endast på vuxna djur.

Livsmedelsverkets veterinärer som varit närvarande på Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro har dock under det senaste året kunnat dokumentera hur elpåfösare har använts på kalvar på slakteriet. Därför har Livsmedelsverket nu vänt sig till länsstyrelsen i Örebro för att utreda avvikelserna, det rapporterar nättidningen FoodMonitor.

Så här beskrivs en av incidenterna i tidningen FoodMonitor: ”Vid ankomst till drivningsgången sågs en anställd som drev in mellankalvar till avlivningsboxen stå med en elpåfösare i handen. […] Inga vuxna nötkreatur fanns i närheten. Vid påtalande uppgav den anställda att denne vet att det inte är ok och gick och la undan elpåfösaren.

I en svensk forskningsrapport från 2014 framgår att omkring en tredjedel av alla nötdjur på svenska slakterier utsattes för slag, sparkar eller elpådrivning medan studien utfördes. Elpåfösare användes på 15 procent av djuren och ett par djur fick 10-15 elstötar var. Detta trots att elpåfösare enligt lagen endast får användas i undantagsfall och enstaka gånger.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: