Djurens Rätt
04 May 2022

Över 27 000 personer vill se ett slutdatum för koldioxidbedövning av grisar

I Sverige slaktas omkring 2,5 miljoner grisar varje år. De allra flesta av dem bedövas med koldioxid innan avblodningen. Koldioxidgasen är mycket plågsam, den orsakar grisarna smärta, rädsla och andnöd. Djurens Rätt har samlat in drygt 27 000 namn för ett slutdatum för när koldioxidbedövning inte längre ska få användas och för att resurser ska avsättas till forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder. Namninsamlingen har nu överlämnats till landsbygdsministern. 

Djurskydd är en viktig fråga för mig som landsbygdsminister och för regeringen. Vi vet att alla bedövningsmetoder har för- och nackdelar, det gäller även koldioxid. Jag instämmer i att det är angeläget att fortsätta arbetet med att hitta nya bedövningsmetoder och det är positivt att forskning pågår eftersom mer kunskap behövs, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg till Djurens Rätt. 

Enligt landsbygdsministern är översynen som pågår nu av djurskyddslagstiftningen på EU-nivå mycket välkommen och ministern kommer att arbeta för en så hög djurskyddsnivå som möjligt. Djurens Rätts riksordförande Camilla Bergvall gläds åt att Anna-Caren Sätherberg ser djurskydd som en viktig fråga.

–  Först vill jag rikta ett stort tack till alla som skrivit under Djurens Rätts upprop. Att vi är så många sänder ett tydligt budskap till regeringen om att frågan om ett slut på koldioxidbedövning av grisar är en fråga som engagerar och som kräver politisk handling. Det gläder mig att landsbygdsministern kommer arbeta för ett så starkt djurskydd som möjligt på EU-nivå. För att det ska bli verklighet krävs det nationella initiativ och påtryckningar, så det hoppas jag vi kommer få se från Sverige i den viktiga frågan om djurskydd vid slakt, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot koldioxidbedövning av grisar vid slakt.
  • Resurser till forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: