Djurens Rätt
24 September 2015

Över tusen gnagare besparade plågsamt djurförsök

Testet kräver minst 1 200 djur, som ökas till cirka 2 200-2 600 om en andra generation av djuren föds upp. Testet kan orsaka betydande lidande för djuren särskilt när det bygger på inandning, eftersom detta kräver att djuren tvingas in i små kammare under flera timmar per dag under fem dagar i veckan för att andas in ångor från ämnet. Försöket pågår under minst 10 veckor. CTC är redan känd för att vara giftigt och det är därför troligt att djuren skulle lida av förgiftningseffekter på bland annat levern.

European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE, där Djurens Rätt är den svenska medlemsorganisationen, har sedan EU:s kemikalietestningsprogram inleddes år 2009 arbetat med att kommentera och ifrågasätta djurförsöken som ingår. Koalitionens experter förser den ansvariga myndigheten med bevis för de fall där det går att visa att försöken strider mot reglerna. Det kan till exempel röra sig om att kemikalien redan har undersökts av ett annat företag, eller att den är så frätande att man redan vet att den är farlig för människor.

I det aktuella fallet har ECEAE deltagit i överklagandet som gjorts av Akzo Nobel och fem andra företag.

Överklagandenämndens beslut bygger på att det saknas tillräcklig risk för människors hälsa eller miljön för att testerna skulle utföras. Användningen av CTC redan är mycket starkt reglerad, till exempel för att det är känt att utarma ozonskiktet. Allmänheten är inte utsatt för ämnet och personer som arbetar med det skulle inte exponeras för sådana mängder som kan orsaka påverkan på fortplantningen.

Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt, säger:  "Vi välkomnar varmt överklagandenämndens beslut. Som en följd av beslutet kommer över tusen djur nu att besparas ett plågsamt försök. Detta visar än en gång att det har varit värt att satsa på att granska och överklaga beslut under REACH. Vid det här laget har vi räddat livet på miljontals djur på detta sätt."

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: