Djurens Rätt
13 March 2013

Pälsdjursfarmer förorenar

Pälsdjursuppfödningen i Sverige hade sin storhetstid på 1950-60-talet, då det fanns omkring 1 300 aktiva farmer i Sverige. Det var även då som farliga bekämpningsmedel - som exempelvis DDT - användes och rekommenderades. Andra föroreningar som kan finnas på en minkfarm, även idag, är till exempel desinfektionsmedel, avfall, bly, oljor och gödsel.

I Blekinge, som länge varit centrum för branschen, finns minst 300 förorenade områden och i hela landet räknar man till upptill 1 300 områden som drabbats. I rapporten anges det faktum att man håller så många djur väldigt tätt på en liten yta gör det svårt att förhindra att vissa problem uppstår – vilket är ytterligare ett indikation på att pälsdjursfarmning inte är en industri som är förenlig med svensk lagstiftning.

Länsstyrelsen uppger att fler kartläggningar och undersökningar kring föroreningar behövs men även att "försiktighetsåtgärder och saneringar är säkerligen nödvändigt i många fall".

"Troligt är att minkbranschen har bidragit till många förorenade områden med höga risker för både människor och miljön" skriver Länsstyrelsen i Blekinge i rapporten.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: