Djurens Rätt
25 October 2012

Pälsfarmning blir riksdagsfråga i Finland

Sedan i mars 2012 är det möjligt för ett medborgarinitiativ att lyftas till ett riksdagsfråga i Finland. Det som krävs är att minst 50 000 röstberättigade medborgare ställer sig bakom initiativet. Och nu är det klart att frågan om pälsfarmerna vara eller icke vara är det första medborgarinitiv som kommer att hanteras på detta sätt.

Sedan i maj har de fyra organisationerna Animalia, Oikeutta Eläimille, Luonto-Liitto och SEY (Finlands Djurskyddsföreningars förbund) samlat in namnunderskrifter för ett förbud mot pälsfarmer. Målet är att branschen ska vara avvecklad i Finland till år 2025.

Nu har namninsamlingen nått den gräns på 50 000 namn som krävs för att Finlands riksdag ska behandla ärendet. Medborgarinitiativet kommer att behandlas som en lagmotion - vilket innebär att saken först kommer att debatteras i plenum, för att sedan gå vidare till en utskottsutredning. Först därefter blir det aktuellt för riksdagen att rösta i frågan.

Vid omröstningen kommer frågan att behandlas som en "samvetsfråga", vilket innebär att ledamöterna är fria att rösta utifrån egen övertygelse och inte nödvändigtvis enligt partilinjen. Endast ett parti, Vihreä liitto (Gröna förbundet), är uttalat kritiska till pälsfarmningen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: