Djurens Rätt
28 May 2018

Pälsfarmning saknar kulturellt stöd i Grekland

Beslutet hänvisar till att pälsproduktion inte anses överensstämma med UNESCO:s globala utvecklingsmål, då pälsproduktionens mål enbart är kommersiella. 

Från UNESCO:s målsättningar (2003):

Denna aktivitet, som är baserad på att döda djur enbart för exploatering av deras päls, är inte något som överensstämmer med hållbar utveckling, detta är ett nödvändigt krav för att en utövning ska övervägas inom ramen för konventionen för skydd av immateriella kulturarv

Om förslaget hade godkänts skulle det kunna ha lett till att pälsproduktion skyddades som kulturarv i Grekland. 

Trots avslaget har pälsdjursindustrin ett starkt fäste i Grekland, särskilt kring staden Kastoria, som är centrum för den landet pälsnäring. I staden har ett skolprogram för grundskoleklasser introducerades med titeln "Päls: miljö och kultur”.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: