Djurens Rätt
21 January 2020

Pälsindustrins välfärdsmärkning kritiseras av veterinärer i rapport - certifierar djurlidande

"WelFur" har lanserats över hela Europa av pälsindustrin, inklusive Sverige, i ett försök att kategorisera djurens välfärd på pälsfarmerna. I rapporten av Fur Free Alliance, som Djurens Rätt är medlemmar i,  berättar de världsrespekterade veterinärerna om hur "WelFur" accepterar hållandet av rävar och minkar i små gallerburar utan att se till att djurens beteendebehov tillgodoses. 

Enligt den Europeiska pälsindustri-organisationen Fur Europe kommer enbart "WelFur"-certifierad päls säljas på auktioner från i år. Det riskerar att lura konsumenter att de köper något från djur som haft det bra.

"WelFur" maskerar dålig välfärd

I den nya rapporten av Fur Free Alliance, med namnet "Certified Cruel", finns det en detaljerad analys gjord av den svenska veterinären och professor emeritus Bo Algers. 

- "WelFur" kombinerar olika välfärdsmätningar till ett genomsnittligt betyg som döljer individuella mätningar och därmed tillåts allvarliga fall av individer som lider av dålig välfärd, säger Bo Algers i rapporten.

Bo nämner även att “WelFur” misslyckas med att ta hänsyn till artspecifika behov hos pälsdjur. Till exempel är grävande ett naturligt beteendebehov hos rävar och minkars semi-akvatiska natur gör att de gärna uppehåller sig i närheten till simvatten. I “WelFur” finns det inga incitament för att sådana basala behov ska tillgodoses, eftersom det helt enkelt inte är möjligt i de små gallerburarna.

- De mäter enbart hur farmer jämförs med varandra i kontexten av det fundamentalt otillräckliga burhållnings-systemet. Så länge djuren hålls i små och kala burar med gallergolv så kommer djur som rävar, minkar och mårdhundar fortsätta att lida från en lång rad problem såsom kannibalism, självskadebeteenden och stereotypa beteenden. “WelFur” gör inget för att förändra den typen av djurhållning - eller ens addressera de välfärdsproblemen - för dessa miljontals djur, säger veterinär och professor Alistair MacMillan.

Oroväckande intressekonflikter

Rapporten av Fur Free Alliance tar också upp oroväckande intressekonflikter som upptäckts kring kontrollerna av “WelFur”. Trots att pälsindustrin hävdar att kontrollerna görs genom en oberoende tredjepart så äger den finska pälsorganisationen 38 % av alla aktier hos företaget Louva som granskar de finska pälsfarmerna. Flera av kontrollanterna har även starka band till industrin. 

- Även om “WelFur” marknadsförs som oberoende enligt pälsindustrin så är det långt ifrån fallet i Finland. Sanningen är att certifieringen saknar trovärdighet, inte bara för att det utgår från gammaldags inhysningssystem som har visats orsaka allvarliga välfärdsproblem för djuren, men också för att det är så nära sammankopplat med pälsindustrin som de utger sig för att granska, säger Joh Vinding, ordförande för Fur Free Alliance.

Slutsatsen i rapporten av Fur Free Alliance är att EU:s medlemsstater bör undvika att stödja och förespråka “WelFur”. Det framförs även råd om att EU borde genomföra kontroller för att se om pälsfarmerna i unionen faktiskt lever upp till lagstiftningen och rekommendationerna som finns. Flertalet tidigare undersökningar har visat att farmer inom EU inte möter djurens basala behov.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: