Djurens Rätt
04 March 2013

Parken Zoo anmält för brott

Länsstyrelsen i Sörmland misstänker att Parken Zoo har brutit mot flera bestämmelser i Miljöbalken och Artskyddsförordningen.

– Djuren har inte haft godkända hägn, det har varit bristande ordning och reda, säger länsråd Kurt Ekelund till SVT:s Östnytt.

Länsstyrelsen förbjuder också Parken Zoo att ta in nya arter under 2013. Om djuranläggningen inte åtgärdar bristerna senast den 15 april kan länsstyrelsen återkalla Parken Zoos tillstånd att förevisa djur som lever vilt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: