Djurens Rätt
10 March 2023

Parlamentariker sätter press på EU om minkfarmernas framtid

Flera Europaparlamentariker har tillsammans lämnat in en skriftlig fråga om riskerna för folkhälsan av att fortsatt tillåta pälsdjursuppfödning. Med bland annat svenska Pär Holmgren (MP) i spetsen efterfrågar de åtgärder mot smittrisker och frågar om förbud mot pälsdjursindustrin kan vara på gång inom EU. Djurens Rätt ser positivt på frågorna som ställts, och hoppas på ett djurvänligt svar från EU-kommissionen.

– Vi behöver fler såhär handlingskraftiga politiker i EU som vågar ställa EU-kommissionen till svars om att en gång för alla förbjuda pälsindustrin. Det nyligen avslutade medborgarinitiativet Fur Free Europe visar på den stora samhälleliga viljan att förpassa gallerburarna till historien. Smittriskerna visar dessutom att det är bråttom, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

De nio Europaparlamentariker som gått samman för att fråga ut EU-kommissionen kommer från olika medlemsstater och partigrupper. Frågorna ställs med anledning av coronapandemin, där SARS-CoV-2 upptäckts på 480 minkfarmer i 12 länder, samt faktumet att fågelinfluensa (H5N1) upptäckts på en minkfarm i Spanien där minkarna smittat varandra. Pälsdjursindustrin, och minkfarmer i synnerhet, pekas ut som en risk för folkhälsan om smittor tillåts mutera bland djuren i de trånga gallerburarna.

Europaparlamentarikerna, med bland annat svenska Pär Holmgren (MP) i spetsen, har därför skickat in två skriftliga frågor till EU-kommissionen. Fritt översatt från engelska av Djurens Rätt:   

  1. Vilka insatser kommer kommissionen göra för att se till att tillräckliga (biosäkerhets-) åtgärder introduceras av medlemsstaterna för att förhindra spridning av H5N1 och SARS-CoV-2 till djur på pälsdjursfarmer? 
  2. Med tanke på de hot som pälsdjursfarmer kan innebära för människo- och djurhälsa, samt den negativa påverkan på djurvälfärden, kommer kommissionen se över ett förbud mot pälsdjursuppfödning som en del av granskningen som sker av EU:s djurskyddslagstiftning?

De parlamentariker som skrivit under är Anja Hazekamp (The Left, Nederländerna), Pär Holmgren (Greens/EFA, Sverige), Pascal Durand (S&D, Frankrike), Michal Wiezik (Renew, Slovakien), Sylwia Spurek (Greens/EFA, Polen), Ville Niinistö (Greens/EFA, Finland), Francisco Guerreiro (Greens/EFA, Portugal), Maria Noichl (S&D, Tyskland) och Margrete Auken (Greens/EFA, Danmark). 

Om EU och ett pälsfritt Europa

Skriftliga frågor, eller “written questions” är ett verktyg för Europaparlamentariker att ta reda på hur den styrande EU-kommissionen tänker agera. Svar ska ges inom sex veckor, vilket innebär att vi kan väntas få svar om pälsdjursindustrin i EU till 10 april. Svaret kan ge en indikation om vilka frågor som kommer dyka upp i Europaparlamentet framöver.

Det aktuella medborgarinitiativet Fur Free Europe har nyligen avslutats och de 1,7 miljoner underskrifterna väntar nu på att valideras innan resultatet presenteras för EU-kommissionen. Skriftliga frågor från Europaparlamentariker håller frågan vid liv tills det blir dags för EU-kommissionen att agera utifrån medborgarnas röster. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: