Djurens Rätt
22 September 2015

Polen tar avstånd från delfinarier

I samband med en radiosändning nyligen meddelade Grabowski att man valt att sätta stopp för planerna på byggandet av ett delfinarium i staden Mszczónow. Anledningen menade ministern var att det inte är moraliskt rätt att hålla delfiner i fångenskap då det påverkar deras levnadsförhållanden negativt - på grund av fångenskapen lever de inte lika länge och deras förmåga att fortplanta sig försämras avsevärt medan Grabowski.

Planerna att inrätta ett delfinarium har orsakat stor kontrovers, både i Polen och internationellt. Nu hoppas djurorganisationer i Polen att landet ska inrätta en lagstiftning som förbjuder import och exploatering av valdjur i landet. Och som en första åtgärd har man skapat ett program för att öka medvetenheten kring problematiken med hur dessa djur behandlas i fångenskap.

Djurens Rätt arbetar mot alla former av utnyttjande av djur i underhållningssyfte. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans på djurparker och delfinarier leder ofta till stereotypa beteenden. Läs mer detta arbete på www.djurensratt.se/vara-fragor/djur-som-underhallning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: