Djurens Rätt
11 November 2022

Polisen utreder Kronfågel för djurskyddsbrott

Efter att Djurens Rätt polisanmält en kycklinganläggning i Strängnäs kommun har polisen nu inlett en förundersökning. Bildmaterialet som Djurens Rätt grundat polisanmälan på har också publicerats av Aftonbladets 200 sekunder. I reportaget intervjuas bland annat Kronfågel, kycklingproducenten som sålt kycklingkött från den aktuella kycklingfabriken.

Vi är glada över att se att detta tas på det allvar som krävs och att en förundersökning nu är inledd. En fråga som går att ställa sig är om uppfödning av de här turbokycklingar överhuvudtaget är förenligt med djurskyddslagen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Reaktionerna på Djurens Rätts bildmaterial har varit starka. Veterinärer har påtalat att det är ett olagligt lidande som turbokycklingarna har utsatts. Landsbygdsminister Peter Kullgren (kd) kommenterade Aftonbladets inslag och sa att han tror att många “får en klump i magen” av bilderna.

En aktör som velat tona ned problematiken är Svensk Fågel, som är en lobbyorganisation för kycklingindustrin. De menar att turbokycklingarna som syns i reportaget är sjuka och hölls i en “specialavdelning”, samt att djurägaren hade varit i kontakt med veterinär som gett diagnosen E. coli som förklaring till att djuren varit sjuka och betett sig på det här sättet. Detta är något som tas upp i en intervju med Sveriges Radio.

– E. coli finns normalt hos kycklingar och kan inte förklara rörelsestörningarna som vi ser på bilderna. Diagnos vid sjukdomsfall av bakterien ställs dessutom bara via obduktion, alltså av döda kycklingar och oftast på slakteriet. Det blir än mer motsägelsefullt då djurhållaren till Aftonbladet uppger att han inte känner till något om detta sedan innan, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog hos Djurens Rätt.

I polisanmälan som ligger bakom den förundersökning som nu är igång har bedömningen gjorts att brott har begåtts enligt följande paragrafer:

  • 16 kap. 13 § Brottsbalken, näringsidkaren har genom grov oaktsamhet vanvårdat ett stort antal kycklingar och därigenom utsatt dem för lidande i anläggningen.
  • 2 kap. 4 § Djurskyddslag, näringsidkaren har brustit i tillsyn över sjuka och skadade kycklingar.
  • 2 kap. 6 § 2 st. Djurskyddslag, näringsidkaren har brustit i att hålla förvaringsutrymmet rent till den grad att kycklingar fått frätskador av gödsel.
  • 4 kap. 1 § Djurskyddslag, näringsidkaren har brustit i att ge sjuka och skadade kycklingar vård eller avslutat lidandet.

– Det här är allvarliga överträdelser av djurskyddslagen och det är rent ut sagt svagt av Svensk Fågel att inte offentligt ta ett större eget ansvar för djurskyddet. De är ändå en organisation som står bakom hela 94 % av all djurslakt i Sverige. En direkt, konkret åtgärd för att minska lidandet är att upphöra med uppfödningen av dessa turbokycklingar, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

 

Malin Ensgård

Malin Ensgård

Digital kommunikatör
Dela: