Djurens Rätt
30 September 2019

Politiker i Bulgarien föreslår pälsfarmningsförbud

I Bulgarien finns det i nuläget enbart två företag som sysslar med pälsfarmning, med ungefär 40 anställda. Företagen har ännu inte gått med vinst och har inte betalat skatt till staten. Hundratusentals minkar har dödats för sin päls trots att de inte lyckats tjäna pengar på det.

Mihail Hristov, som är en av de ledande politikerna bakom lagförslaget, kommenterade det så här:

Det här lagförslaget är främst baserad på moral. Det är inte rätt att hålla djur 7 månader - deras hela liv - i en bur och låta dem dödas enbart för deras päls. Djur står för majoriteten av världens befolkning, men tyvärr har de ingen rösträtt.

Samtidigt har en ledande bulgarisk forskare fått en artikel publicerad i ACTA ZOOLOGICA BULGARICA om effekterna som utsläppta och förrymda minkar har på ekosystemet i landet. Precis som i Sverige har den amerikanska minken, som föds upp för sin päls, slagit ut andra djurarter. I Bulgarien har den europeiska vilda minken dött ut på grund av förrymda minkar från pälsfarmer.

Om Bulgarien röstar igenom lagförslaget sällar de sig till majoriteten av länder i Europa som nu har pälsfarmningsförbud. Sverige ligger fortfarande efter på den fronten, med ungefär 50 aktiva pälsföretag som håller minkar i trånga gallerburar.

Läs mer om Sverige och beslutet att fortsätta tillåta pälsfarmning här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: