Djurens Rätt
01 November 2018

Portugal förbjuder vilda djur på cirkus

Förbudet innebär att vilda djur - som lejon, tigrar, kameler och zebror - förbjuds på cirkusar i Portugal. De djur som berörs kommer få möjlighet att omplaceras till reservat för vilda djur, och cirkusartister som lämnar ifrån sig sina djur kan få stöd med att byta yrke.

Beslutet hyllas av bland annat djurpartiet Pessoas-Animais-Natureza, medan andra är mer kritiska. Organisationen ANIMAL är kritiska till att förbudet inte gäller alla djur och att det är en lång utfasningsperiod – förbudet ska träda i kraft till år 2024.

Runt hälften av EU:s länder har nu förbjudit vilda djur på cirkus. I Sverige finns inget sådant förbud, men elefanter och sjölejon förbjuds i och med den nya djurskyddslag som träder i kraft under 2019

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: