Djurens Rätt
16 December 2012

Positiva besked om förbud mot djurtestad kosmetika i EU

Djurtester av kosmetiska produkter och ingredienser har varit förbjudet i EU från 11 mars 2009. Tre typer av djurförsök har dock varit undantagna från förbudet, och företag har kunnat genomföra sina djurtester i länder utanför EU. Ett heltäckande import- och försäljningsförbud av djurtestad kosmetika har varit planerat till mars 2013, men förbudet har länge varit hotat – av att skjutas upp och att fortsätta innehålla en mängd undantag.

Djurens Rätt, som ingår i den internationella koalitionen ECEAE (European Coalition to End Animal Experiments) har jobbat mot att förbudet inte ska skjutas på framtiden eller innehålla undantag. Den 18 oktober i år överlämnade Djurens Rätts Cecilia Mille, och andra representanter från djurorganisationer runt om i Europa, drygt 240 000 namnunderskrifter mot kosmetikatester på djur till EU-parlamentet i Bryssel. Uppmaningen var då Inga undantag, Ingen fördröjning, Inga kosmetikatester på djur. Och nu finns det anledning att se positivt på framtiden.

EU:s nya kommissionär för hälsa och konsumentfrågor Tonio Borg har såväl vid sitt tillträde som kommissionär, som i dagarna i ett brev till djurrättsorganisationen PETA, förklarat att han kommer arbeta för att förbudet ska träda i kraft som det var tänkt i mars 2013, och att det då inte ska innehålla några undantag.

Om kommissionär Borg håller står fast vid sitt besked kommer det innebära det att inga djurtestade råvaror i kosmetika och hygienprodukter kommer att säljas i EU från i mars nästa år. Tusentals kaniner, marsvin, möss och råttor kommer slippa injiceras, gasas, tvångsmatas och dödas för kosmetika som säljs i EU. Men det vore inte första gången som en ett politiskt löfte inte hålls, så det är viktigt att fortsätta skapa opinion - var med och gör skillnad på http://www.djurensratt.se/sag-nej-till-djurtestad-kosmetika-i-europa.

Ytterligare läsning

ECEAE welcomes the appointment of Tonio Borg as Commissioner for Health and Consumer Policy!, ECEAE

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: