Djurens Rätt
07 June 2012

Positiva nyheter från EU-kommissionen när en miljon namnunderskrifter överlämnades

Drygt en miljon EU-medborgare skrev under den namninsamling som krävde en tidsgräns på 8 timmar för djurtransporter inom EU, och under förmiddagen den 7 juni överlämnades namnunderskrifterna till EU:s kommissionär för hälsa och konsumentpolitik, John Dalli.

- Kommissionär Dalli verkar ha lyssnat till det engagemang som finns hos så många i denna fråga. I samband med överlämnande av namnunderskrifter meddelande han att EU-kommissionen har svängt och inte längre anser att en satsning på att befintliga regler efterlevs är tillräckligt, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom från Bryssel.

Kampanjen 8hours har drivits av fler än 100 organisationer runt om i Europa. I Sverige är det Djurens Rätt som drivit kampanjen, som syftar till att införa en tidsgräns på åtta timmar för transport av djur till slakt inom EU. Idag kan transporterna pågå i upp till 28 timmar.

- John Dalli antydde under ett möte med organisationer och EU-parlamentariker att EU-kommissionen kommer att föreslå nya regler för djurtransporter inom Europa, och att en tidsgräns för transporterna kommer att ingå som en del i dessa nya regler. Mycket arbete återstår, men detta är ett positivt besked som förhoppningsvis kommer leda till drägligare villkor för djuren, säger Camilla Björkbom.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: